ورود و خروج

:مجموعه آزمایشگاه های تخصصی ویرومد

مجموعه آزمایشگاه های تخصصی ویرومد بزرگترین و مجهزترین آزمایشگاه کنترل کیفی کشور در پارک فناوری پردیس تهران است که در در زمینه کنترل کیفیت واکسن، دارو، مواد بیولوژیک، مواد اولیه و فرآورده های غذایی، آرایشی – بهداشتی بر اساس فارماکوپه و استانداردهای بین المللی فعالیت می نماید ادامه