ViroMed Quality Control Laboratory

مجموعه آزمايشگاههای تخصصي دارو و فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل ويرومد با بیش از 20 سال سابقه و 70 نفر پرسنل متخصص در فضای بیش از 800 متر مربع به عنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین آزمایشگاه‌های بخش خصوصی کشور فعالیت می نماید. این آزمایشگاه همواره همکاری گسترده ای با آزمایشگاه کنترل کیفی غذا و دارو، مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و بین المللی، مدیران و مسئولین فنی صنایع داروسازی و مکمل و نیز کارخانه های تولید کننده مواد اولیه دارو و مکمل‌های سنتی و طبیعی و نیز وارد کنندگان و صادرکنندگان داشته است. در این آزمایشگاه خدمات تخصصی مختلفی در زمینه انجام آزمون‎های کنترل فیزیکو شیمیایی و میکروبی دارو، مکمل های دارویی، گیاهی و سنتی ارائه می گردد.

فعالیت‌ مجموعه آزمایشگاههای تخصصی دانش بنیان ویرومد

 • کنترل فیزیکو شیمیایی و میکروبی دارو و فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل
 • آناليز كامل شيميايي نهاده های اولیه دارو و فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل
 • تعیین مقدار ویتامین‌ها، اسیدهای آمینه، آنتی اکسیدان‎ها، افزودنی‎ها و رنگها با روش ( HPLC )
 • تعیین مقدار فلزات سنگین و عناصر کمیاب با روش جذب اتمی شعله، کوره و هیدرید
 • تعیین مقدار و درصد خلوص (Assay) مواد اولیه دارو و مکمل با روش (GC, GC/MS, HPLC )
 • تعیین مقدار و درصد خلوص (Assay) مواد اولیه دارو و مکمل با روش پتانسیومتری
 • تعیین مقدار و درصد ناخالصی فرآورده های دارو و مکمل با روش (GC, GC/MS, HPLC )
 • آزمونهای کامل میکروبی، شیمیایی و سم شناسی مواد اولیه و دارو و فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل
 • آزمایشگاه کنترل کیفی میکروبی و شیمیایی آب دارویی
 • تعیین مقدار اندوتوکسین در مواد اولیه، و فرآورده های دارویی

 

آزمایشگاه میکروبیولوژی: كشت، شناسایی، جداسازي و تعيين تايپ انواع ميكروبها وقارچها

بخش میکروبیولوژی آزمايشگاه تخصصی دانش بنیان ویرومد با استفاده از كادر متخصص و استفاده از بيش از 200 نوع محيط كشت اختصاصي و افتراقي، كليه عوامل باكتريايي اعم از هوازي و بي هوازي و نيز قارچ‎هاي پاتوژن را به ‌طور اختصاصي كشت و جداسازي و تعيين تايپ می نماید. در اين خصوص با انجام تست آنتي بيوگرام و نيز تعيين حساسيت باكتريها به انواع آنتي بيوتيك‌هاي رايج با روش ديسك ديفيوژن و تعيين حداقل غلظت بازدارندگي آنتي بيوتيكها (MIC)، مناسبترين آنتي بيوتيك تعیین و پیشنهاد می‌گردد.

آزمونهای میکروبی و قارچی
باکتری هوازیسالمونلااشریشیاکاندیدا آ لبیکنس
با كتري بي هوازيما يكوپلا سماآئروموناسآسپرژیلوس فلاووس
كلستريديماستافيلوكوكوسآنتروباکترآسپرژیلوس فومیگاتوس
تایپینگ بروسلااسترپتوكوكوسسیتروباکترآسپرژیلوس نایجر
ليسترياکورینه باکتریومکلبسیلاپنی سیلیوم
كمپيلو باكترلاکتوباسیلوسپروتئوسرایزوپوس
پا ستورلاباسیلوساورنیتوباکتریومفوزاریوم
هموفيلوسنایسریاسودوموناسقارچ‌های درماتوفیت
شیگلا
لپتوسپیراویبریوقارچ موکور

آزمایشگاه کنترل فیزیکو شیمیایی دارو ، واکسن و فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل

کنترل کیفی مواد اولیه دارویی و مکمل و نیز فرآورده های دارو و مکمل نقش مهمی در افزایش کیفیت و کارآیی داروها و مکملها دارد. آزمایشگاه شیمی دارو و مکمل ویرومد با تجهیزات کامل و پرسنل متخصص کنترل کیفی مواد اولیه و فرآورده های دارو و مکمل را مطابق با آخرین فارماکوپه و مراجع دارویی از جمله فارماكوپه اروپاییEP ، فارماكوپه انگلیسBP ، فارماكوپه امریکا USP، فارماکوپه ایران IHP و با استفاده از تجهیزات پیشرفته و پرسنل متخصص در آزمایشگاه تخصصی دانش بنیان ویرومد به شرح زیر انجام می گیرد.

 • کنترل کیفی مواد بسته بندی دارویی بر اساس فارماکوپه
 • آنالیز و کنترل کیفی محصولات در فرآیند تحقیق و توسعه (R&D)
 • آنالیز و کنترل کیفی مواد اولیه و جانبی دارو و مکمل بر اساس فارماکوپه
 • آنالیز و کنترل کیفی QC محصولات در حین تولید IPQC بر اساس فارماکوپه
 • آنالیز و کنترل کیفی QC فرآورده های نهایی تولیدی بر اساس فارماکوپه
 • آزمون های پایداری تسریع شده و طولانی مدت بر روی بچ های متوالی محصول بر اساس فارماکوپه
 • کنترل کیفی میکروبی و شیمیایی ، آب RO آب PW و آب WFI بر اساس فارماکوپه
 • کنترل کیفی شرایط محیطی خط تولید براساس الزامات GMP
 • انجام آزمون های کنترل کیفی و ولیدیشن تجهیزات خطوط تولید دارویی بر اساس فارماکوپه
 • انجام مانیتورینگ میکروبی و فیزیکی خط تولید (آب دارویی، محیط کلین روم، پرسنل، فیلترها و هواسازها)

آزمایشگاه آناليز شیمی کلاسیک مواد اوليه دارو و فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل

استفاده بهينه از جيره غذایی دام، طیور و آبزیان اين الزام را بوجود آورده است تا قبل از فرمولاسيون جيره از سلامت، كيفيت و ارزش غذايي آن اطمينان حاصل نمود. در اين رابطه آناليز كامل شيميايي و ميکروبي جيره و نهاده‌هاي اوليه کنسانتره  مي تواند از نظر اقتصادي، بهداشتي و همچنين از نظر مديريتي نقش تعيين کننده‌اي در موفقيت يک دوره‌ پرورش ايفا نمايد. آزمايشگاه تخصصي ويرومد کامل‌ترين آناليز شيميايي جيره و نهاده هاي اوليه را ارائه مي نمايد.

آزمون‌های شیمیایی
ارزش تغذیه‌ایکربوهیدراتگلوتنچربیازتویتامینهاارگانولپتیک
قلیائیت کلقند کلكلسيمروغن‌های فرارنيتروژناسیدهای آمینهخاکستر کل
عدد فرمالینساكارزمنيزيمگليسرينTVN   ازتشیرین کننده هاعصاره خشك
آنتی اکسيدانهادياستازآهناسیدی اندیسپراكسيدطعم دهنده هاپروتئین
انديس حلاليتقند هيدروليزکلرصابون باقیماندهقليائيترنگهای غیر مجازانرژي
پلی فنل نشاستهفرمالینانديس يدفيبرکاروتنوئيدهانمک
تاننپرولین عسلدرصد الکلاندیس اکسیداسیونفيبر آنزيمیریز مغذی هاpH
ليکوپنلاکتوزکافئيننقطه ذوبفيبر خامسورباتاسیدیته
فلورایدفروکتوزکراتينضریب خاموشیفيبر شويندهدرصد خلوصکدورت
فسفاتليکوپنکراتينيناسید تارتاریکفسفاتازویسکوزیتهنیتریت
هيدرواکسی پرولينقند احیاسیانیداندیس صابونیفسفاتپلی فنل‎هانیترات
NO2HMFکاراملچربی و روغنسيتراتاسید فسفریکبنزوات
کنداکتیویتیانیدرید کازئینسولفوروآمونیوماسید بنزوئیکسولفات

آزمایشگاه ميكروبي و شيميايي انواع آب دارویی RO, PW, WFI (Pharmacopeia EP /USP/BP)

آب مصرفي فارم‌ها به عنوان يكي از عوامل مهم تأثير گذار در تولید مي باشد. انجام آزمايشات كامل شيميايي و ميكروبي آب مي تواند از بروز بيماري‌هاي مختلف و نيز مسموميت‌ها و يا نارسائي‌هاي متابوليك جلوگيري نمايد. انجام كليه آزمايشات ميكروبي و شيميايي آب، اندازه گیری میزان اندوتوکسین، تعیین استریلیتی و نيز اندازه گيري بيش از 30 نوع يون موجود در آب با استفاده از تجهیزات پیشرفته از ديگر امكانات آزمايشگاه تخصصی ويرومد است.

آزمون‌های میکروبی و بیولوژیک انواع آب و پساب
کپکاسترپتوکوکوسشمارش کلی
مخمراستافیلوکوکوستوتال کلی فرم
تخم انگلباسیلوسفکال کلی فرم
فیتوپلانکتونسودوموناساشریشیا کلی
زئوپلانکتونانترو باکتریاسهانتروکوکسی
کلروفیلسالمونلاشیگلا
آزمون‌های فیزیکو شیمیایی انواع آب
سولفاتاندوتوکسینpH
هیدروژن سولفورهکربن آلی TOCسختی کل
آهنهدایت الکتریکیکل مواد معلق TSS
منگنزنیتراتکل مواد جامد محلول TDS
آلومینیماکسیژن محلول DOکدورت
رویBODآمونیاک
مسCODنیتریت
کلسیمCO2دما
منیزیمکلررنگ
سدیمجار تستچربی

آزمایشگاه شیمی آنالیز دستگاهی (HPLC- GC- GCMS، (Atomic Absorption

سيستم های آنالیز دستگاهی به عنوان پيشرفته‎ترين روش اندازه گيري مواد در حد بسيار اندك ( (ppb, ppt است که به طور خاص در اخذ مجوز بهداشتی و سلامت مواد غذایی و فراورده‎های دامی صادراتی کاربرد دارد. اين روش‎ها به عنوان معتبرترين روش‎های مورد قبول آزمايشگاه‌هاي رفرانس بين‎المللي براي اندازه گيري دقيق ويتامين‎ها، اسيدهاي آمينه، باقیمانده فلزات سنگین، سموم، باقیمانده داروها و ديگر افزودني‌ها در جيره و مکمل‎های غذایی مي باشد. در آزمايشگاه تخصصي ويرومد کلیه این فاکتورها با تجهیزات پیشرفته HPLC- GC- GCMS، Atomic Absorption انجام مي شود.

تعیین میزان ویتامین‌ها و  اسیدهای آمینه
تیروزینلیزینویتامین  Aویتامین  B1
والینمتیونینویتامین D ویتامین  B2
آلانینایزولوسینویتامین   Eویتامین  B3
آرژنینلوسینویتامین  K ویتامین  B5
گلایسینفنیل آلانینویتامین  Hویتامین  B6
پرولینتریپتوفانکولین کلرایدویتامین  B9
هیستیدینترئونینویتامین  B12ویتامین C
تعیین میزان فلزات سنگین ، یون ها و عناصر کمیاب
منگنزقلعجیوهسرب
سدیمنیکلارسنیککادمیوم
پتاسیملیتیومسلنیومروی
کلسیمطلاکرومآهن
منیزیمنقرهکبالتمس
تعیین میزان سموم ،آنزیم ها ، آنتی بیوتیک ها
آنتی بیوتیک توتالليپازسموم ارگانوفسفره  و کلره
تتراسیکلینپروتئازافلاتوکسین توتال
اکسی تتراسیکلینکربوهیدرازآفلاتوکسین B
سولفانامیدفیتازآفلاتوکسین G
فلورکینولونآمیلازآفلاتوکسین M1
کلرامفنیکلتریپسیناژاکراتوکسین

برای نمایش باقی صفحات ورق بزنید 👇